Financial Highlights

Judul 2012            2013            2014             2015             2016             2017 - Q3   
Gross Profit Margin on Sales

58.30

51.19

50.56

61.16

58.33

58.50

Operating Profit Margin on Sales

9.46

24.82

16.44

24.56

21.90

15.40
Net Profit Margin on Sales

3.83

15.10 14.49 18.83

19.81

15.40
Return on Equity

0.80

6.11

7.49 9.28

9.52

4.61
Return on Assets

0.47

3.62

3.82

5.12

4.80

1.91
Asset to Liabilities

244.56

245.8

204.34

223.10

201.83

170.57
Debt to Equity

69.18

68.59

95.84

81.24

98.21

141.70
Debt to Asset

40.89

40.68

49.94

44.82

49.55

58.63
Cash Ratio 39.48

34.38

37.94

33.99

46.98

43.72
Liquid Ratio 167.27 X

184.3 X

162.03 X

149.38 X

206.06 X

268.56 X